Rytoj skubos tvarka LR Seimui svarstyti teikiamas Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 51, 13, 24, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, atstovaujanti 28 700 restoranų ir viešbučių darbuotojų, užsidarius 98 proc. įmonių, su nerimu laukia taip reikalingų valstybės instrumentų, kurie padėtų įmonėms išsaugoti darbo vietas ir kompensuoti darbuotojams prastovas. Darbuotojų likimas ir galimybė juos išlaikyti įmonėse šiuo labai sudėtingu laikotarpiu bus labai svarbūs komponentai įmonėms ateityje, atsitiesiant po krizės ir grįžtant prie normalių rinkos sąlygų.

Deja Vyriausybės teikiamos Užimtumo įstatymo pataisos ir numatytos subsidijos yra sunkiai įgyvendinamos darbdaviams, kurie liko be apyvartinių lėšų ( viešbučiai, kuriems turistinis sezonas dar neprasidėjęs, restoranai, kurių daugumą sudaro mažos, vidutinės įmonės, šeimos verslas).

Todėl Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vardu prašome Jūsų supratimo ir pagalbos, koreguojant registruotas įstatymo pataisas su siūlymu  darbuotojams už prastovas subsidijuoti 70 proc. vidutinio darbo užmokesčio, 100 proc. be darbdavio prisidėjimo, išmokant šią subisidiją tiesiai dirbančiajam.

Ši kompensacinė forma netekusiems darbo arba netekusiems atlygio dėl įmonių veiklos sustabdymo prisidėtų ir prie socialinių problemų sprendimo

bei paskatintų šiuos žmones greičiau grįžti į įprastą gyvenimą, o ne rinktis kelią į Užimtumo tarnybą. Tokia priemonė būtų akivaizdus įrodymas,

kad sąžiningai mokant mokesčius, sunkiu laikotarpiu pilietis gali tikėtis valstybės pagalbos.

Dėkojame visiems, kurie rytoj savo balsu pritars šiems siūlymams apsaugoti mūsų dirbančiuosius, o tolimesnėje perspektyvoje ir turizmo verslo atsigavimą.

Didžiausios skėtinės verslo organizacijos – asociacija „Investors‘ Forum“, Lietuvos darbdavių
konfederacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų
asociacija, Lietuvos verslo konfederacija kreipiasi į LR Seimo frakciją, valdybą, narius su prašymu priimti tiesioginius kompensacinius mechanizmus darbuotojas. Raštas