“SAFE & CLEAN”

“SAFE & CLEAN” ženklu pažymėtas svetingumo verslas – viešbučiai, restoranai, poilsio ir pramogų vietos laikosi saugaus verslo savikontrolės principų ir kriterijų, apimančių darbuotojų sveikatos, svečių saugumo, maisto tvarkymo, patalpų valymo ir dezinfekavimo sritis. Su visa atsakomybe verslas deklaruoja aukščiausius saugumo ir švaros standartus ir prisideda prie patvirtinimo, kad Lietuva -svetinga ir saugi šalis atvykti ir keliauti. 

KVIEČIAME VERSLĄ TEIKTI PARAIŠKAS SAFE&CLEAN ŽENKLINIMUI GAUTI

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, vykdydama MITA (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros) finansuojamą projektą „Safe and Clean“ svetingumo verslo ženklo sukūrimas ir įdiegimas, turizmo sektoriaus vadovų ir darbuotojų inovatyvūs mokymai”, kviečia viešbučių, restoranų, sveikatingumo verslo atstovus pildyti paraišką ir ženklintis naujuoju saugaus ir švaraus svetingumo ženklu “SAFE &CLEAN”.

Asociacija parengė šių Svetingumo verslo savikontrolės kriterijų sąrašą ir gaires, apimančias- darbuotojų sveikatos, svečių saugumo, maisto tvarkymo, patalpų valymo ir dezinfekavimo sritis. Tai ne tik rinkodarinė priemonė svetingumo verslui, siekiančiam susigrąžinti savo svečius ir pritraukti naujus, maksimaliai užtikrinant jų saugumą, bet ir labai naudinga metodinė priemonė. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimais, Pasaulio sveikatos organizacijos (angl. WHO) rekomendacijomis bei gerąja kitų šalių praktika diegiant saugumo ir švaros standartus viešbučiuose ir restoranuose.

Siunčiame nariams susipažinti SAFE & CLEAN ženklo aprašą ir kriterijus, kviesdami teikti asociacijai:

  1. Kartu su paraiška pasirašytą Geros valios deklaraciją (Aprašo priedas Nr. 1)
  2. Užpildytas Gaires (Aprašo priedas Nr. 2).

Gautos paraiškos bus įvertintos ir dėl kiekvienos įmonės priimtas sprendimas dėl ženklo naudojimo teisių suteikimo. Taip pat ir asociacija vykdys viešinimo darbus, siekiant padidinti paženklintų viešbučių ir restoranų vertę, jų reputaciją, patrauklumą bei lankomumą.

Kriterijų įgyvendinimas ir ženklo gavimas yra nemokamas.

Paraiškas prašome siųsti info@lvra.lt