Nuo balandžio 26 d. baseinų ir pirčių paslaugos gali būti teikiamos visose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įstaigose (ne tik kaimo turizmo sodybose), kai jos teikiamos ne daugiau kaip vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio nariams.

Šios paslaugos teikiamos vadovaujantis OV sprendimu „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8fd56e0403f11ebb394e1efb98d3e67/asr