PROJEKTO ĮVYKDYMO ATASKAITA

PROJEKTAS „SPECIALIŲJŲ SEKTORINIŲ MOKYMŲ VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ DARBUOTOJAMS VYKDYMAS“ PROJEKTO NR. 09.4.3-ESFA-K-814-01-0024

Pirkimo objektas – viešbučių ir restoranų darbuotojų kompetencijų ugdymo mokymo paslaugos

Projekto įvykdymo rezultatai:

Projekto veiklos tęstinumas

2017 spalis – 2019 m. spalis

Projekto dalyvių skaičius

Projekto vykdymo metu apmokyti 468 unikalūs asmenys. Iš jų

418 barmenai / padavėjai, 126 viešbučių tvarkytojai.

Projekte dalyvavo 33 įmonės iš visos Lietuvos.

Projekto pasiekti tikslai ir įvykdyti uždaviniai

Mokymai skirti mažų ir vidutinių įmonių, teikiančių apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, darbuotojams. Personalo įgytos kompetencijos stipriai padidino darbuotojų konkurencingumą darbo rinkoje, įmonių konkurencingumą verslo sektoriuje. Dalyviai mokymų metu gilino profesines žinias ir įgūdžius, po kurių savo darbą gali atlikti greičiau, kokybiškiau ir efektyviau.

Barmenų ir padavėjų mokymai (32 ak. val.):

Efektyvus klientų aptarnavimas piko metu. Darbuotojai išmokyti patys planuoti ir taikyti pikinių situacijų valdymo išankstines prevencines priemones, gerinti aptarnavimą ir jo meistriškumo lygį. Suteiktos teorinės ir praktinės žinios, leidžiančios greitai ir efektyviai dirbti piko metu.

„Kritinis” klientas ir jo aptarnavimo ypatybės. Dalyviai apmokyti dirbti su sunkiais klientais. Situacinių analizių metu mokėsi bendravimo, elgsenos, kūno kalbos ypatybių bendraujant su „kritiniais“ svečiais. Įmonių darbuotojai mokyti kaip išvengti konfliktinių situacijų arba įsiplieskus konfliktui gebėti jį nugesinti.

Neįgaliųjų klientų aptarnavimo ypatybės. Barmenai ir padavėjai parengti tinkamai bendrauti ir aptarnauti neįgaliuosius, turinčius judėjimo, regos, klausos ir kitas negalias. Mokymų dalyviais supažindinti su etiketu ir pagrindinėmis rekomendacijomis bendraujant su negalią turinčiais klientais.

Specialių mitybos poreikių turintys klientai ir jų aptarnavimo ypatybės. Mokymų dalyviai supažindinti su maisto netoleravimo ir alergijų poveikiu kūnui – kodėl svarbu reaguoti į kliento išsakytus mitybos apribojimus. Dalyviai apmokyti, ką daryti ištikus ūmiam alerginiam priepuoliui ar anafilaksiniam šokui.

Viešbučio tvarkymo specialistų mokymai (32 ak. val.):

Viešbučio patalpų valymas. Suteiktos kompetencijos efektyviai atlikti valymo ir kambarių tvarkymo darbus. Dalyviai apmokyti efektyviai tvarkyti įvairių tipų kambarius, kokybiškai atlikti valymo darbus. Kambarių tvarkytojos supažindintos su etiketu, asmeninės išvaizdos ir švaros svarba, svetingumo samprata ir tinkama komunikacija su viešbučio svečiais. Suteiktos žinios ir kompetencijos kaip efektyviai atlikti viešbučio bendrų patalpų tvarkymo darbus.

Tekstilinių gaminių priežiūros darbai. Suteiktos kompetencijas ir žinios, kaip tinkamai prižiūrėti tekstilinius audinius. Suteiktos žinios apie kambario generalinį valymą, apimant tekstilinių gaminių, užuolaidų, kilimų, čiužinių priežiūrą.

Kenkėjų kontrolė viešbutyje. Mokymų dalyviai apmokyti atpažinti kenkėjų atsiradimo požymius, prevenciją ir kontrolės būdus. Supažindinti su visomis galimomis kenkėjų rūšimis ir būdais išvengti jų atsiradimui.

Po išklausyto mokymų kurso dalyviams išduoti kvalifikaciją įrodantys pažymėjimai.