Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija 2016-2018 metais vykdo net du projektus, finansuojamus pagal ES priemonę “Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“. 

Šalies ar vietovės kultūrinių, su menu ir istorija susijusių išteklių įvairovė, aktyvus, švietėjiškas, individualizuotas turizmas įgauna vis didesnę paklausą, vertinamas tikrumas, autentiškumas, ieškoma neatrastų, nepažintų turistinių vietovių, nišinių turizmo produktų.

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos 2016-2018 metais vykdomas projektas „Didikų Lietuva“   siekia didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose, lankomumą ir žinomumą,  e- rinkodaros priemonėmis skatinant nišinį ir eko turizmą.

Projektas išties unikalus – apima 20 prioritetinių savivaldybių, pristato unikalius dvarus ir pilis, kurie apjungia savyje 334 kultūros paveldo objektus, iš kurių net 142 objektai yra nacionaliniai paminklai.

Projektas inovatyviomis priemonėmis – vaizdo filmais, virtualios realybės vaizdo gidu, mobiliąja aplikacija pristatys 29 dvarų ansamblius, juos kūrusių ir jose gyvenusių kilmingųjų gyvenimo istorijas.

Įgyvendinus šį projektą, į prioritetinius Lietuvos regionus numatoma pritraukti 190 000 turistų.

Projektą „Didikų Lietuva“ vykdo Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija.

Projektas „Didikų Lietuva“ vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.

Projekto biudžetas – 330 017, 02 Eur, iš kurių 280 514, 47 Eur projektui įgyvendinti skirtų finansavimo lėšų.