Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vykdomas projektas kvies atrasti ir pažinti mūsų krašto architektūrines kultūros vertybes

Šalies ar vietovės kultūrinių, su menu ir istorija susijusių išteklių įvairovė, aktyvus, švietėjiškas, individualizuotas turizmas įgauna vis didesnę paklausą, vertinamas tikrumas, autentiškumas, ieškoma neatrastų, nepažintų turistinių vietovių, nišinių turizmo produktų.

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos 2018-2020 metais vykdomas projektas „Lietuva architektūros kampu“ NR. 05.4.1-LVPA-K-808-02-0005, apimdamas 27 Lietuvos savivaldybes, pristatys 254 unikalius architektūrinius objektus pagal architektūrinius stilius. Visų regionų architektūra  itin svarbi Lietuvos  įvaizdžio dalis atspindinti jos, kaip valstybės raidą bei unikalumą.

Projektas orientuotas visų pirma į lokalų turistą visuose miestuose, norintį aplankyti miestų žymias vietas, besidomintį specifine architektūra, ieškantį tam tikro stiliaus objektų.  Taip pat pasirinktos artimos kaimyninės rinkos (Latvija, Lenkija, Vokietija, Baltarusija) – artimos kaimynės, turinčios kultūrinių sąsajų Lietuvoje.

Projekto vykdymo metu bus sukurta  internetinė svetainė, kurioje   turistas galės susidaryti savo individualizuotą maršrutą, interaktyviai (vaizdo filmais, 3D turais) pažinti objektus, bus sukurti 35 informacinio pobūdžio reprezentaciniai filmai, kurių pagalba bus didinamas mūsų šalies žinomumas bei populiarumas.

Siekiant kuo didesnei vartotojų grupei paskleisti informaciją apie projektą nusimatytose rinkose pasitelktos šios kalbos – lietuvių, anglų, rusų.

Projektą “Lietuva architektūros kampu” vykdo Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija.

Projektas “Lietuva architektūros kampu” vykdomas  pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto biudžetas – 340 030, 13 Eur, iš kurių 289 025, 61 Eur projektui įgyvendinti skirtų finansavimo lėšų.