Ekologinio turizmo entuaziastų pasaulyje ir Europoje sparčiai daugėja. Didėja jų poreikis pažinti kitas kultūras, susipažinti su paveldu, atrasti savo šaknis. Aktyvus, švietėjiškas, individualizuotas turizmas įgauna vis didesnę paklausą, vertinamas tikrumas, autentiškumas, ieškoma neatrastų, nepažintų turistinių vietovių, nišinių turizmo produktų.

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos 2016-2018 metais vykdomas projektas „Gamta –mūsų šaknys“ siekia didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose, lankomumą ir žinomumą ir inovatyviomis e- rinkodaros priemonėmis skatinti nišinį ir eko turizmą.

Pasitelkę animaciją, vaizdo filmus, mobilias aplikacijas, atgaivinsime 160 Lietuvos gamtos paveldo objektų, jų kilmės istorijas, pasakas, legendas. Projektas unikalus ir tuo, kad visa surinkta informacija bus pateikta keliomis kalbomis, tame tarpe ir gestų kalba, ko pasekoje visi mėgstantys aktyvų turizmą ir nišinius turizmo produktus, galės pasinaudoti projekto teikiama nauda.

Įgyvendinus šį projektą, į prioritetinius Lietuvos regionus numatoma pritraukti 180 000 turistų.

Projektą  „Gamta –mūsų šaknys“ vykdo Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija.

Projektas „Gamta –mūsų šaknys“  vykdomas  pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto biudžetas – 335 083, 26 Eur, iš kurių 284 820, 77 Eur projektui įgyvendinti skirtų finansavimo lėšų.