Lietuvos sakraliosios architektūros įvairovė – dar vienas papildomas būdas turistams
 į Lietuvą pritraukti
Šalies ar vietovės kultūrinių, su architektūrine autentika, menu ir istorija susijusių išteklių įvairovė, aktyvus, švietėjiškas, individualizuotas turizmas įgauna vis didesnę paklausą, vertinamas tikrumas, autentiškumas, ieškoma neatrastų, nepažintų turistinių vietovių, nišinių turizmo produktų.

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos 2018-2020 metais vykdomas projektas „Lietuvos sakralioji medinė architektūra“ NR. 05.4.1-LVPA-K-808-02-0007, apimdamas 26 Lietuvos savivaldybes, pristatys 162 medinės architektūros objektus.

Medinė architektūra itin svarbi Lietuvos architektūrinio įvaizdžio dalis. Tai mūsų tautos savasties istorijos metraštis, kuriame atsispindi vietos statybos tradicijos, bei regionų architektūros savitumas.

Vieni gražiausių ir geriausiai išlikusių senųjų medinių pastatų yra bažnyčios. Jų architektūra – paprasta liaudiška ar sudėtingų formų, puikiai atitinkančių stilinės statybos reikalavimus patraukli visų tikslinių grupių aktyviems architektūros mylėtojams besidomintiems autentiškais objektais.  Sakralinės architektūros įvairovę papildo cerkvės, sinagogos, kinesės, mečetės, kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, koplytėlės.

Projekte sukurtos priemonės leis ne tik pažinti mūsų krašto kultūros vertybes, bet ir patenkinti neatrastų, nepažintų, nišinių produktų poreikį. Turistas galės susidaryti savo individualizuotą maršrutą, interaktyviai (vaizdo filmais, 3D turais) pažinti objektus. Bus sukurti informacinio pobūdžio reprezentaciniai filmai, kurių pagalba bus didinamas mūsų šalies žinomumas bei populiarumas.

Siekiant kuo didesnei vartotojų grupei paskleisti informaciją apie projektą nusimatytose rinkose pasitelktos šios kalbos – lietuvių, anglų, rusų.

 Projektą “Lietuvos sakralioji medinė architektūra” vykdo Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija.

Projektas “Lietuvos sakralioji medinė architektūra ” vykdomas  pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto biudžetas – 339 890, 67 Eur, iš kurių 288 907, 07 Eur projektui įgyvendinti skirtų finansavimo lėšų.