„Praktika sumaniai“ –tokį projektą dvejis metus vykdys Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija drauge su 6 aukštosiomis mokyklomis iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Alytaus. Projekto metu net  642 studentams bus sudaryta galimybė atlikti praktiką komandose, apjungiant skirtingas studijų kryptis  bei pasitelkiant inovatyvų bendradarbiavimą tarp praktikos vadovo, mentoriaus ir studento.

Studentams bus pravesti bendrųjų įgūdžių ir sumanios praktikos metodų mokymai, o vėliau jų komandos nukreiptos į šalies svetingumo įmones –viešbučius, restoranus, turizmo, laisvalaikio organizavimo centrus.

Į projektą įtraukti socialiniai partneriai bei atliekama praktika socialiniame versle, skatins praktiką atliekančių studentų pilietiškumo bei socialiai atsakingų asmenų įgūdžius.

Projektą „Praktika sumaniai“ vykdo Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija.

Projekto partneriai:  Kauno kolegija, všĮ“ Socialinių mokslų kolegija“, UAB „Graičiūno aukštoji vadybos mokykla“, Šiaulių valstybinė kolegija,  Vilniaus kolegija, Alytaus kolegija.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.1-ESFA-K-731 „Studijų kokybės gerinimas“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.