LVRA narių žiniai ir informacijai dar kartą dėl Darbo kodekso 56 str. taikymo.  T.y. darbuotojų, esančių prastovose, galimybės paprašyti išeitinių po 30 dienų. Oficialus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išaiškinimas.