2020 m. birželio 1 d. paslaugos (tarp jų baseino ir pirties) galės būti teikiamos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Paslaugų teikimo, prekybos viešose prekybos vietose bei veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinos sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendime Nr. V-1317 „Dėl paslaugų teikimo, prekybos viešose prekybos vietose bei veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“ http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/D%C4%96L%20PASLAUG%C5%B2%20TEIKIMO%2C%20PREKYBOS%20VIE%C5%A0OSE%20PREKYBOS%20VIETOSE%20BEI%20VEIKLOS%20LAISVALAIKIO%20IR%20PRAMOG%C5%B2%20VIETOSE%20VYKDYMO%20B%C5%AATIN%C5%B2%20S%C4%84LYG%C5%B2%20(V-1317).pdf

LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinti reikalavimai apgyvendinimo įstaigų veiklai. 

LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinti reikalavimai viešojo maitinimo įmonių veiklai.  Nauja! Nuo 2020-05-19 netaikomas reikalavimas užtikrinti 10kv.m. plotą asmeniui.

Taip pat perrašytas reikalavimas dėl darbuotojų sveikatos tikrinimo ir temperatūros matavimo fiksavimo. 1.10.2 punktu turi būti užtikrinamas darbuotojų sveikatos vertinimas ir temperatūros matavimas. Fiksuoti raštu šių asmens duomenų niekur nėra privalu. Operacijų vadovo sprendimas

LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinti reikalavimai asmeninėms šventėms viešose atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo.  Aktualu nuo 2020-05-30

Nuoroda į visus operacijų vadovo sprendimus ir jų atnaujinimus čia

Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos apgyvendinimo veiklos teikimui

Airijos turizmo vystymo agentūros rekomendacijos viešbučių veiklos atidarymui

Airijos turizmo vystymo agentūros gairės įmonių COVID-19 vidaus politikai

Amerijos nacionalinės restoranų asociacijos rekomendacijos restoranams, pradedant veiklas

Amerikos viešbučių asociacijos rekomendacijos apgyvendinimo paslaugų veikloms

Kroatijos rekomendacijos viešbučiams ir restoranams, pradedant veiklas

Liuksemburgo rekomendacijos viešbučiams ir restoranams, pradedant veiklas