2015 metų ISO 9001 (ISO, 2015) Kokybės valdymo sistemų versijoje yra punktas su Žinių valdymo, kuris garantuoja ilgalaikį verslo tvarumą, reikalavimais. Šie žinių valdymo reikalavimai taip pat minimi kituose ISO valdymo sistemos standartuose, įskaitant neseniai paskelbtą ISO 21001 švietimo organizacijų valdymo sistemą (ISO, 2018), kurioje naujiems reikalavimams skiriama dar daugiau dėmesio – visuomenė tikisi, kad švietimo institucijos laiku sukurs atitinkamas žinias (atlikdamos mokslinius tyrimus) ir perduos juos rinkai (per studijų programas).

Tačiau sparčiai besivystančiame pasaulyje dauguma įmonių stengiasi atnaujinti savo organizacines žinias, nuolat mokydamos darbuotojus, nekeldamos pavojaus jų efektyvumui. Nelengva pasiekti tinkamą darbuotojų išlaikymo darbo vietoje ir jų išėjimo iš darbo pusiausvyrą. Tai ypač sunku MVĮ (mažoms ir vidutinėms įmonėms), nes jos neturi daug darbo jėgos, o vienas jų darbuotojas turi turėti daug kompetencijų ir išmanyti keletą darbų. Be to, kita vertus, mokymo ir mokslo įstaigos taip pat stengiasi tenkinti poreikius (nuolat besikeičiančios) rinkos, atsižvelgdamos į įgūdžius, kuriuos studentai turėtų įgyti iki susidūrimo su darbo pasauliu.

O jeigu būtų galima išspręsti visas šias problemas, leidžiant darbuotojams nuolat tobulėti, nebūnant atskirtiems nuo savo darbo vietų, ir kartu užtikrinant kolegijų informacijos apie rinkos poreikius atnaujinimą? Problemos sprendimas egzistuoja – tai Studentų praktika.  Tai naudinga visiems: verslo rinkai, mokymo įstaigoms, studentams ir plačiajai visuomenei.

Kaip tai veikia?

Kuriant tinkamai suplanuotas studentų praktikos vietas, MVĮ gali išspręsti įgūdžių spragų problemą, užtikrinti nuolatinį darbuotojų vystymąsi ir tvarumą ateityje. Praktikantai atneša žinių apie naujausius mokslo ir technikos pasiekimus, ir, spręsdami realias įmonės problemas, šias žinias pritaiko praktikoje bei perduoda darbuotojams. Tai lemia produktų ir paslaugų kokybės gerėjimą, prekių ženklo įvaizdžio tobulinimą, pelno didėjimą, pagerintą įmonės konkurencingumą ir ilgalaikį tvarumą.

Bendradarbiaudamos su MVĮ ir siūlydamos mokymosi darbo metu programas, mokymo institucijos sukuria tiesioginį ryšį su verslo rinka, suteikiantį nuolatinį informacijos srautą apie gebėjimų poreikį, kurį galima panaudoti pagal mokslinių tyrimų prioritetus bei studijų programoms rengti.

Studentų praktika – vienas pačių protingiausių būdų efektyviai valdyti organizacijos žinias įmonėse bei kolegijose, siūlančiose praktiką.

Taigi, ko laukiame? Daugiau informacijos apie studentų praktiką rasite www.learntowork.eu ir jau šiandien gaukite naudos, kviečia Lietuvos kolegijų direktorių asociacija kartu su partneriais iš devynių Europos šalių.

Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises (SAPS) – Parama MVĮ, besirengiančioms siūlyti praktiką (SAPS) – 572776-EPP-1-2016-1-BE-EPPKA3-SUP-APPREN

 

Projektas finansuojamas programos „Erasmus + politikos reformos parama“ lėšomis