VšĮ Savanorių ugniagesių ambasada – priešgaisrinės saugos ir ekstremaliųjų įvykių valdymo srities profesionalai, teikiantys gaisrinės saugos paslaugas, gaisrinės ir civilinės saugos mokymus. Ekspertai, įgiję ilgametę patirtį gesinant gaisrus, nustatant jų priežastis, evakuojant žmones bei vykdant pratybas, gali pasiūlyti inovatyvius gaisrų ir nelaimių rizikos mažinimo sprendimus, organizuoti gaisrinės ir civilinės saugos mokymus virtualioje mokymosi aplinkoje bei kontaktiniu būdu.

Mes siūlome:

1. Priešgaisrinės saugos mokymus virtualioje aplinkoje:

· Lietuvos viešbučių darbuotojų gaisrinės ir civilinės saugos mokymai.

· Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymai.

· Įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymai.

2. Praktinius mokymus realiomis ugnies gesinimo sąlygomis, naudojant pirmines gaisro gesinimo priemones.

3. Atliekame įstaigos priešgaisrinės saugos būklės kontrolės užtikrinimą:

· vykdome įgalioto ūkio subjekto funkcijas priešgaisrinės saugos klausimais;

· rengiame ir koreguojame įmonės gaisrinės saugos vidaus teisės aktus;

· organizuojame priešgaisrines pratybas bei mokymus darbuotojams ir teikiame pasiūlymus;

· kontroliuojame gaisro gesinimo ir signalizavimo įrenginių bei priemonių būklę, organizuojame jų priežiūrą ir remontą;

· konsultuojame priešgaisrinės saugos, gaisrų gesinimo klausimais draudiminių ir kitų įvykių atvejais;

· dalyvaujame atliekant objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą.

4. Atliekame gaisrinės saugos projektavimo darbus.

5. Teikiame profesionalias konsultacijas BONPET priešgaisrinės įrangos parinkimo, įrengimo bei atliekame jų techninę priežiūrą.

Daugiau informacijos apie įstaigą rasite – http://www.ugniagesiuambasada.lt/