Birželio 16 d. 24.00 val. baigėsi tris mėnesius trukęs karantinas. Nuo birželio 17 d. – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos režimas, pagal kurį taikomi tam tikri ribojimai (žr. lentelę). Nuo rugpjūčio 1 d. privalomas apsauginių veido kaukių dėvėjimas viešajame transporte ir uždarose prekybos ir paslaugų teikimo vietose. Nutarimą Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo galite rasti čia. (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-10-15)

JUDĖJIMO PER SIENAS KONTROLĖ:
 • Į Lietuvą leidžiama atvykti visiems Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – EEA) piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, tačiau atvykę iš paveiktų šalių, kur sergamumas COVID-19 infekcija daugiau nei 10 proc. viršija Lietuvos sergamumo rodiklį, reikės 14 dienų praleisti izoliacijoje.
 • Lietuvos piliečiams ir Lietuvoje teisėtai gyvenantiems žmonėms, grįžtant ar atvykstant į Lietuvą iš paveiktų šalių, taip pat išlieka privaloma 14 dienų izoliacija.
 • Tiek Lietuvos piliečiai, tiek užsieniečiai turi galimybę sutrumpinti izoliacijos laiką, ne anksčiau kaip po 8 dienų atlikę koronaviruso testą. Gavus neigiamą rezultatą, izoliacijos laikas jiems gali būti sutrumpintas iki 10 dienų.
 • Apribotas asmenų judėjimas oro uostų ir valstybinio Klaipėdos Jūsų uosto pasienio kontrolės punktuose, taip pat prie sienos su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi bei Baltarusijos Respublika. Prie išorės sausumos sienos veikia 6 kelių ir 2 geležinkelių sienos perėjimo punktai.
 • Kiekvienas oro, jūrų ar sausumos transportu reguliariais, specialiais ar užsakomaisiais reisais į Lietuvą grįžtantis ar į ją atvykstantis keliautojas turi elektroniniu būdu pateikti savo asmens duomenis  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistams. Tai reiškia, kad dar prieš įlipdamas į lėktuvą, keltą, autobusą ar traukinį žmogus turės užpildyti anketą NVSC interneto svetainėje ir gautą patvirtinimą – vadinamąjį QR kodą – pateikti įlaipinimo į transporto priemonę metu.
 • Tais atvejais,  kai žmogus savarankiškai keliavo žemės transportu, jis privalo ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo ar atvykimo į Lietuvą momento elektroniniu būdu užsiregistruoti NVSC.
 • Lietuvos piliečiams ir teisėtai Lietuvoje gyvenantiems asmenims, atvykstantiems iš valstybių, kuriose sergamumas per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršija Lietuvos sergamumo rodiklio daugiau nei 10 proc, izoliacija netaikoma. Jie informuojami ir konsultuojami, kaip elgtis, jei pasireikštų simptomai.
 • Keleivių kontrolė vykstant per vidaus ES sienas (Latvija, Lenkija) nevykdoma. Privaloma 14 d. izoliacija netaikoma Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lietuvos Respublikoje teisėtai gyvenantiems asmenims, iš koronaviruso infekcijos nepaveiktų šalių tranzitu grįžtantiems per Lenkijos Respubliką (su išimtimis).
 • Iš trečiųjų šalių užsieniečiams atvykti galima atitinkant atvykimo sąlygas, numatytas LRV nutarimo nr. 152 3.3. punkto papunkčiuose, bei Šengeno sienų kodekso 6 straipsnyje.
 • Atnaujintą sąrašą valstybių, iš kurių grįžus privaloma izoliuotis 14 dienų, galite rasti čia. Sąrašas peržiūrimas kiekvieną penktadienį. Interaktyvus žemėlapis.
ŪKINĖS VEIKLOS RIBOJIMAI:
 • Paslaugos ir prekyba viešose vietose:
  • saugus atstumas tarp darbo vietų 2 metrai, gali būti mažiau, jei yra pertvara;
  • atstumai eilėse – ne mažiau kaip 1 metras;
  • dezinfekcija, prekybos vietose vežimėlių/krepšių dezinfekcija;
  • rankų higiena (plovimas ar dezinfekcija);
  • draudimas dirbti turint simptomų arba jei paskirta izoliacija;
  • privalomas asmens apsaugos priemonių dėvėjimas tiek vyresniems nei 6 metų amžiaus lankytojams, pirkėjams, paslaugų gavėjams tiek darbuotojams.

 

 • Laisvalaikio ir pramogų vietos:
  • atstumai eilėse – ne mažiau kaip 1 metras;
  • dezinfekcija;
  • rankų higiena (plovimas ir/ar dezinfekcija);
  • draudimas dirbti turint simptomų arba jei paskirta izoliacija;
  • privalomas asmens apsaugos priemonių dėvėjimas tiek vyresniems nei 6 metų amžiaus lankytojams, pirkėjams, paslaugų gavėjams tiek darbuotojams.

 

 • Viešojo maitinimo įstaigos (restoranai, kavinės, barai, naktiniai klubai ir kitos pasilinksminimo vietos):
  • saugus atstumas 2 metrai tarp asmenų, sėdinčių prie skirtingų stalų, tarp sėdinčių prie baro – 1 metras;
  • dezinfekcija;
  • rankų higiena (plovimas ir/ar dezinfekcija);
  • draudimas dirbti turint simptomų arba jei paskirta izoliacija;
  • veido kaukės privalomos viešojo maitinimo įstaigose, tačiau jas leidžiama nusiimti sėdint prie stalo ar baro;
  • neribojamas bet koks maisto pateikimas (švediškas stalas, bufetas);
  • neribojamas darbo laikas.

Vilniaus savivaldybės ir verslo organizacijų pasirašytas susitarimas dėl vakarais ir naktimis veikiančių maitinimo ir pasilinksminimo įstaigų veiklos ir nustatytų griežtų taisyklių darbuotojams ir šių įstaigų lankytojams

 Jungtis prie atsakingų ir saugių naktinių barų ir klubų kviečiame naktis.org.

 • Renginiai (komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės (išskyrus asmenines šventes), mugės, festivaliai ir kt.):
  • veido kaukės privalomos kultūros, pramogų bei kituose renginiuose ir susibūrimuose, organizuojamuose tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse (kaukės privalomos ir aptarnaujančiam personalui, tačiau neprivalomos atlikėjams);
  • privalomi atstumai tarp žiūrovų (mažiausiai 1 metras atviroje erdvėje ir 2 metrai uždaroje erdvėje) arba žiūrovai sodinami į kas antrą kėdę (netaikoma sutuoktiniams, artimiesiems giminaičiams, įtėviams, įvaikiams, globėjams ir rūpintojams);
  • rankų higiena (plovimas ir/ar dezinfekcija);
  • draudimas darbuotojams dirbti turint simptomų arba jei paskirta izoliacija;
  • atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičius neribojamas, tačiau organizatoriai privalo užtikrinti bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) dalyvių bei žiūrovų registracija, taip pat atvykstančių žiūrovų ir dalyvių kontrolę.
 • Išimtys dėl asmeninių švenčių. Jei asmeninės šventė vyksta viešose vietose, pav. restoranuose ar viešbučiuose, jiems galioja bendrieji reikalavimai numatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendime Nr. V-1468 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“.

PRIVALOMAS APSAUGINIŲ VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS:

 • Viešajame transporte.
 • Viešojo maitinimo įstaigose (veido kaukes leidžiama nusiimti sėdint prie stalo ar baro).
 • Uždarose ir atvirose prekybos, įskaitant prekybos centrų patalpas, ir paslaugų teikimo vietose.
 • Kultūros, pramogų bei kituose renginiuose ir susibūrimuose, organizuojamuose tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse (kaukės neprivalomos atlikėjams).
 • Atvirose ir uždarose erdvėse vykstančių aukšto meistriškumo sporto varžybų žiūrovams.

Išimtys:

 • Kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke (pvz., barzdos skutimas), paslaugos teikimo metu jis galės būti be jos.
 • Sporto renginių metu arba sporto klubuose sportuojantiems asmenims, pramogų parkų lankytojams.
 • Visais atvejais apsauginių veido kaukių leidžiama nedėvėti negalią turintiems asmenims, tačiau jiems rekomenduojama užsidėti veido skydelius.
VIEŠŲJŲ IR ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ RIBOJIMAI:
 • Švietimo veikla:
  • Neribojama, jei užtikrinamos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos:
   • dezinfekcija;
   • rankų higiena (plovimas ir/ar dezinfekcija);
   • draudimas darbuotojams dirbti turint simptomų arba jei paskirta izoliacija.
  • Tęsiamos nuotoliniu būdu, jei nustatytų sąlygų užtikrinti neįmanoma.

 

 • Socialinės paslaugos:
  • dezinfekcija;
  • rankų higiena (plovimas ir/ar dezinfekcija);
  • draudimas darbuotojams dirbti turint simptomų arba jei paskirta izoliacija;
  • rekomenduojamas asmens apsaugos priemonių naudojimas.

 

 • Sveikatos priežiūra:
  • paslaugų atnaujinimo planas;
  • lankytojų srautų valdymas įstaigos vadovo nustatyta tvarka;
  • nuotolinių paslaugų teikimas gydytojo ir paciento bendru sutarimu;
  • sustiprinta infekcijų kontrolė;
  • aprūpinimas asmens apsaugos priemonėmis ir jų naudojimas;
  • testavimo strategija.

 


Sveikatos apsaugos ministerijos atsakymai į aktualiausius viešbučių ir restoranų verslo klausimus   

 1. Per kiek laiko NVSC ar kokia kita institucija turi susisiekti su svečiu, jei jis gauna teigiamą testo rezultatą. Ką tokiu atveju daryti svečiui?  Turi teigiamą atsakymą, niekas neskambina is NVSC. Viešbutis atsisako tokį svečią laikyti viešbutyje.

Epidemiologinis tyrimas pradedamas nedelsiant, tą pačią darbo dieną, o jei tokios galimybės nėra – artimiausią dieną,  nuo to, kai duomenys apie patvirtintą atvejį per e-sveikatą patenka į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) duomenų bazę JUVARE (ne nuo tyrimo atlikimo, ne nuo tada, kai asmuo gavo informaciją, kad jo tyrimas teigiamas ar pan.). Pažymėtina, kad NVSC negauna asmens kontaktinių duomenų, todėl užtrunkama, kol surandami asmens kontaktiniai duomenys (per jo gydymo įstaigą ar tyrimus atlikusią laboratoriją)  ir su asmeniu susisiekiama. Nesulaukus skambučio iš NVSC, rekomenduojama, kad pats žmogus / viešbutis ir pan. susisiektų su NVSC ir bendradarbiautų atliekant atvejų epidemiologinį tyrimą.

Jei svečias sužino, kad jam nustatytas teigiamas  COVID tyrimo rezultatas ir kreipiasi į viešbučio administraciją, turėtų būti kviečiama greitoji pagalba, o ligonis vežamas į Abromiškes.

 

 1. Kas rūpinasi svečio transportavimu, jei pvz svečias nori kraustytis izoliuotis į išnuomotą butą (o ne savivaldybių siūlomas vietas)?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ 7 p. „Izoliavimo patalpas, transportavimą į izoliavimo patalpas, transportavimo į tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paėmimo vietą ir tyrimus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką, privalo užtikrinti ir apmokėti darbdavys, kviečiantysis asmuo, mokslo ir studijų institucija arba pats užsienietis.“

Jei svečias lietuvis – rūpinasi pats ar jį pakvietęs asmuo.

 

 1. Kaip valyti kambarį, jei jame buvo apsistojęs sergantis asmuo. (po kiek laiko galima įeiti)?

Daugelis nelabai įsivaizduoja ir ką tokiu atveju daryti darbuotojams, kurie turi būti izoliuoti, o kurie gali toliau ramiai dirbti?

Patalpa vėdinama mažiausiai 1 valandą, po to kruopščiai valoma neutraliu valikliu. Po valymo neutraliu plovikliu paviršiai nukenksminami dezinfektantu, veikiančiu virusus.

Patalpos valomos ir dezinfekuojamos vadovaujantis SAM puslapyje paskelbtomis rekomendacijomis „Rekomendacijos sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų dezinfekcijai (kai galimas užteršimas SARS-COV-32 virusu“: https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf

 

Sąlytį turėjęs asmuo – tai asmuo, bendravęs su COVID-19 sergančiu asmeniu 3 dienas iki pastarajam  pasireiškė simptomai, ir dvi savaites po simptomų atsiradimo.  Jeigu COVID-19 susirgusiam asmeniui  ligai būdingi simptomai nepasireiškė, tokiu atveju sąlytį turėjusiais asmenimis laikomi visi, kontaktavę su juo 72 val. iki tepinėlio paėmimo ir 14 dienų po tepinėlio paėmimo. Ilgesnis sąlyčio laikas didina užsikrėtimo riziką. NVSC specialistai, atsižvelgdami į individualų rizikos vertinimą, gali išplėsti sąlytį turėjusių asmenų paieškos apimtis ir taikyti aukštesnes stebėjimo/valdymo priemones, ir tiems asmenims, kurie turėjo trumpesnį sąlytį su COVID-19 atveju. Sąlytį turėjusiems asmenims taikoma 14 dienų izoliacija. Izoliacijos laiko sąlytį su sergančiuoju turėjusiems asmenims trumpinti neplanuojama.

Sąlytį su tokiais asmenimis turėjusiems asmenims (kontaktų kontaktams) izoliacija nėra taikoma.

 1. Kur yra aprašyta tvarka, kokia dokumenacija yra reikalinga priimant svečią iš paveiktų šalių? Kiek laiko dokumentai (testų rezultatai, anketos, t.t.) turi būti laikoma viešbučio archyve?

Viešbučiui specialių reikalavimų nėra nustatyta. Tvarkomi duomenys taip pat, kaip ir kitų viešbučio svečių.

Viešbučio svečias pats turi užpildyti keleivio kortelę NVSC ir izoliuotis.

Siūloma, kad viešbučiuose būtų pateikta informacija, kad jei asmuo atvyko iš paveiktos šalies, svečias negali lankytis bendrose viešbučio patalpose – restorane, sporto klube ir pan. Jei kyla abejonė, ar asmuo turi būti izoliuotas, informuoti NVSC, kad patikrintų ar svečiui skirta izoliacija. Taip pat, asmeniui registruojantis siūloma užduoti du klausimus: ar asmuo atvyko iš paveiktos šalies, ar asmeniui skirta izoliacija. Jei asmuo pažymėjo, kad jam skirta izoliacija ir atėjo į pvz. viešbučio restoraną, asmenį reikia įspėti, kad jis turi grįžti į savo kambarį. Informuoti policiją apie izoliacijos taisyklių pažeidimą.

 

 1. Kas prisiima atsakomybę, jei saviizoliacijai priimtas svečias nesilaiko nustatytų taisyklių bei rekomendacijų?

Atsakomybė už izoliacijos taisyklių laikymosi pažeidimus taikoma izoliuotam asmeniui (svečiui).

Jei asmuo izoliuojamas pagal savivaldybės-viešbučio sudarytą sutartį, tokiu aveju rekomenduojama viską aptarti sutartyje.

 

 1. Kokios institucijos turi teisę prašyti svečių duomenų, ryšium su Covid-19?
 • Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, vykdantis atvejų epidemiologinę diagnostiką.
 • ??? Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys, užtikrinantys asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) bei asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių,   tikrinimą izoliacijos laikotarpiu dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi.
 • ??? Policijos pareigūnai (Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PD)) užtikrintys asmenų, kuriems patvirtinta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) lengva forma ir kurių sveikatos būklė leidžia juos gydyti ambulatoriškai, asmenų, įtariamų, kad serga bei asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, tikrinimą izoliacijos laikotarpiu dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi.
 • ??? Kitos institucijos (teismas ir pan.)

 

 1. Reikalavimai lėktuvų įgulų nariams, apsistojus viešbutyje. Ar reikalingas testas, saviizoliacija, atvykus iš paveiktų šalių.

Reikalavimai yra tik atvykimui į Lietuvos Respubliką. Specialių reikalavimų apsistojimui viešbutyje nėra.

Jei užsieniečiai – ekipažų ir įgulų nariai, lieka Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgiau nei 72 val., jie ne vėliau kaip per 24 val. suėjus šiam terminui turi kreiptis į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą dėl tyrimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijos) nustatyti atlikimo.

Užsieniečiams – ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų.

 

 1. Situacija dėl atstumo tarp staliukų. Standartiniuose restoranų staliukų išdėstymo schemose tarpai tarp prie atskirų stalų sėdinčių žmonių (t.y. atstumas sėdint pasisukus šonu petis į petį) yra 60-80 cm, o pagal dabartinius reikalavimus netgi statant papildomus atitvarus reikia išlaikyti 100 cm atstumą. Tas pats reikalavimas galioja, jei prie gretimų staliukų sėdintys žmonės yra nusisukę vieni nuo kitų (t.y. sėdi vieni kitiems atsukę nugaras) ir tarp nugarų įrengus papildomus atitvarus vistiek reikia išlaikyti dar papildomą 100 cm atstumą. Ar tikrai tie papildomi 100 cm atstumai daro didelę įtaką, netgi įrengus specialius atitvarus ir žmonėms sėdint petis į petį ar net atsukus vieni kitiems nugaras? Šis 1 metro reikalavimas mums leidžia užsodinti tik 50% turimo ploto, o kai kuriuose erdvėse palieka tik 30% naudingo ploto. Kaip mums reikės išgyventi iki sekančios vasaros, jei ateinantį pusmetį privalėsime dirbti naudodami tik pusę nuomojamų erdvių?

Socialinė distancija ir asmens higiena yra pagrindinės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonės. Atstumas tarp lankytojų, kuriuos skiria atitvaras turi reikšmę sudarant distanciją. Nesant atitvarų turi būti išlaikytas 200 cm atstumas. Atitvaros sumažina tikimybę pasklisti virusui, bet nuo jo visiškai neapsaugo, nes nuo užsikrėtusio ar sergančio asmens virusas patenka į aplinkos orą. Todėl kuo didesnis atstumas, tuo saugiau.

 

PSO, ECDC (Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras) savo rekomendacijose nurodo, kad siekiant mažinant užsikrėtimo COVID- 19 liga (koronaviruso infekcija) riziką, būtina išlaikyti  ne mažiau, kaip  1 m atstumą tarp žmonių. PSO restoranuose papildomai rekomenduoja ne daugiau kaip  4 asmenys 10 m2.

Estijoje reikalavimas užsodinti ne daugiau 50 proc. ploto. Patalpose – 2 m. tarp asmenų. Latvija – 2 m tarpo stalų ir 3 m2 asmeniui. Ne daugiau 4 žmonių prie stalo (viduje) ar 8 žmonių (lauke), išskyrus šeimos narius. Lenkija – 2 m tarp stalų.

 

 1. Restorano darbuotojui gavus teigiamą COVID-19 testo atsakymą, praktiškai visi kartu dirbę asmenys, turi izoliuotis 14-ai dienų. Tokiu atveju verslo, kuriame nuotolinis darbas nėra įmanomas, veikla gali buti priverstinai stabdoma. Ar svarstoma galimybė trumpinti izoliacijos terminą tiesioginį ar antrinį kontaktą turėjusiems asmenis, kurių COVID-19 testo atsakymas yra neigiamas? Ar šiuo metu svarstomos pagalbos priemonės verslams, kurie kovoja su aktyviais Covid-19 židiniais ar net priverstinai stabdo veiklą?

Sąlytį turėjusius asmenis ir izoliaciją skiria NVSC darbuotojai. Sąlytį turėjęs asmuo – tai asmuo, bendravęs su COVID-19 sergančiu asmeniu 3 dienas iki pastarajam  pasireiškė simptomai, ir dvi savaites po simptomų atsiradimo.  Jeigu COVID-19 susirgusiam asmeniui  ligai būdingi simptomai nepasireiškė, tokiu atveju sąlytį turėjusiais asmenimis laikomi visi, kontaktavę su juo 72 val. iki tepinėlio paėmimo ir 14 dienų po tepinėlio paėmimo. Ilgesnis sąlyčio laikas didina užsikrėtimo riziką. NVSC specialistai, atsižvelgdami į individualų rizikos vertinimą, gali išplėsti sąlytį turėjusių asmenų paieškos apimtis ir taikyti aukštesnes stebėjimo/valdymo priemones, ir tiems asmenims, kurie turėjo trumpesnį sąlytį su COVID-19 atveju. Sąlytį turėjusiems asmenims taikoma 14 dienų izoliacija. Izoliacijos laiko sąlytį su sergančiuoju turėjusiems asmenims trumpinti neplanuojama.

Darbdavys turi apgalvoti srautų valdymo klausimus, kas sumažintų

Sąlytį su tokiais asmenimis turėjusiems asmenims (kontaktų kontaktams) izoliacija nėra taikoma.