2020 metai

Rekomendacijos viešbučiams ir restoranams po karantino

2020 08 18

 

Birželio 16 d. 24.00 val. baigėsi tris mėnesius trukęs karantinas. Nuo birželio 17 d. – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos režimas, pagal kurį taikomi tam tikri ribojimai (žr. lentelę). Nuo rugpjūčio 1 d. privalomas apsauginių veido kaukių dėvėjimas viešajame transporte ir uždarose prekybos ir paslaugų teikimo vietose. Nutarimą Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo galite rasti čia. (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-09-03)

JUDĖJIMO PER SIENAS KONTROLĖ:

 • Į Lietuvą leidžiama atvykti visiems Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – EEA) piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, tačiau atvykę iš tų šalių, kur sergamumas COVID-19 infekcija per pastarąsias dvi savaites viršija 16 atvejų 100 tūkst. gyventojų ribą, reikės 14 dienų praleisti izoliacijoje.
 • Užsieniečiai ir Lietuvos gyventojai, atvykdami į Lietuvos Respubliką iš paveiktų šalių, kuriose sergamumas COVID-19 liga viršija 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų, privalo turėti ne vėliau kaip per paskutines tris paras atlikto koronaviruso infekcijos tyrimo neigiamą rezultatą. Lietuvos gyventojai tyrimą gali atlikti Lietuvoje, per 24 valandas nuo atvykimo kreipdamiesi į Karštąją liniją 1808. Atvykusiems taip pat privalu laikytis kitų valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų izoliacijos sąlygų.
 • Atvykus iš koronaviruso infekcijos paveiktų šalių izoliacija privaloma nepaisant neigiamo testo rezultato, nes inkubacinis periodas yra ilgesnis ir ne visuomet galime būti tikri, kad asmuo nesusirgs.
 • Patikrinimai prie vidaus sienų vykdomi oro uostų ir valstybinio Klaipėdos Jūsų uosto pasienio kontrolės punktuose. Apribotas asmenų judėjimas paminėtuose punktuose, taip pat prie sienos su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi bei Baltarusijos Respublika. Prie išorės sausumos sienos veikia 6 kelių ir 2 geležinkelių sienos perėjimo punktai.
 • Asmenys, grįžę / atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, arba keliavę per paveiktas šalis, išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos, kai buvo keliaujama oro ar jūrų transportu, oro ar jūrų uoste privalo pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialistams, vykdantiems medicininę - karantininę kontrolę, užpildytą popierinę anketą (anketos forma patalpinta interneto svetainėje adresu https://nvsc.lrv.lt/lt/epidemiologiniu-tyrimu-rezultatai-ir-kita-svarbi-informacija-1/butinosios-proceduros-grizus-is-uzsienio) arba registracijos NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) patvirtinimą, o kai buvo keliaujama žemės transportu, ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką momento privalo užsiregistruoti NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form), kadangi tokie asmenys laikomi turėjusiais sąlytį asmenimis. Šiems asmenims Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatyta tvarka taikoma izoliacija.
 • Lietuvos piliečiams ir teisėtai Lietuvoje gyvenantiems asmenims, atvykstantiems iš valstybių, kuriose sergamumas per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršija 16 atvejų 100 tūkst. gyventojų, izoliacija netaikoma. Jie informuojami ir konsultuojami, kaip elgtis, jei pasireikštų simptomai.
 • Keleivių kontrolė vykstant per vidaus ES sienas (Latvija, Lenkija) nevykdoma. Privaloma 14 d. izoliacija netaikoma Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lietuvos Respublikoje teisėtai gyvenantiems asmenims, iš koronaviruso infekcijos nepaveiktų šalių tranzitu grįžtantiems per Lenkijos Respubliką (su išimtimis).
 • Iš trečiųjų šalių užsieniečiams atvykti galima atitinkant atvykimo sąlygas, numatytas LRV nutarimo nr. 152 3.3. punkto papunkčiuose, bei Šengeno sienų kodekso 6 straipsnyje.
 • Atnaujintą sąrašą valstybių, iš kurių grįžus privaloma izoliuotis 14 dienų, galite rasti čia. Sąrašas peržiūrimas kiekvieną penktadienį. Interaktyvus žemėlapis.

ŪKINĖS VEIKLOS RIBOJIMAI:

 • Paslaugos ir prekyba viešose vietose:
  • saugus atstumas tarp darbo vietų 2 metrai, gali būti mažiau, jei yra pertvara;
  • atstumai eilėse – ne mažiau kaip 1 metras;
  • dezinfekcija, prekybos vietose vežimėlių/krepšių dezinfekcija;
  • rankų higiena (plovimas ar dezinfekcija);
  • draudimas dirbti turint simptomų arba jei paskirta izoliacija;
  • privalomas asmens apsaugos priemonių dėvėjimas tiek vyresniems nei 6 metų amžiaus lankytojams, pirkėjams, paslaugų gavėjams tiek darbuotojams.

 

 • Laisvalaikio ir pramogų vietos:

  • atstumai eilėse – ne mažiau kaip 1 metras;

  • dezinfekcija;

  • rankų higiena (plovimas ir/ar dezinfekcija);

  • draudimas dirbti turint simptomų arba jei paskirta izoliacija;

  • privalomas asmens apsaugos priemonių dėvėjimas tiek vyresniems nei 6 metų amžiaus lankytojams, pirkėjams, paslaugų gavėjams tiek darbuotojams.

 

 • Viešojo maitinimo įstaigos (restoranai, kavinės, barai, naktiniai klubai ir kitos pasilinksminimo vietos):

  • saugus atstumas 2 metrai tarp asmenų, sėdinčių prie skirtingų stalų, tarp sėdinčių prie baro - 1 metras;

  • dezinfekcija;

  • rankų higiena (plovimas ir/ar dezinfekcija);

  • draudimas dirbti turint simptomų arba jei paskirta izoliacija;

  • veido kaukės privalomos viešojo maitinimo įstaigose, užsakant ir laukiant maisto arba gėrimų. Veido kaukes leidžiama nusiimti valgant ir geriant;

  • neribojamas bet koks maisto pateikimas (švediškas stalas, bufetas);

  • neribojamas darbo laikas.

 

 • Renginiai:

  • veido kaukės privalomos kultūros, pramogų bei kituose renginiuose ir susibūrimuose, organizuojamuose tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse (kaukės neprivalomos atlikėjams).

  • dezinfekcija;

  • rankų higiena (plovimas ir/ar dezinfekcija);

  • draudimas darbuotojams dirbti turint simptomų arba jei paskirta izoliacija;

  • nuo rugsėjo 1 d. atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičius neribojamas, jei renginio organizatoriai užtikrina bilietų platinimą elektroniniu būdu ir žiūrovų bei dalyvių registravimą. Jei renginio organizatoriai to užtikrinti negali, renginyje leidžiama dalyvauti ne daugiau kaip 300 dalyvių.

Išimtys dėl asmeninių švenčių. Jei asmeninės šventė vyksta viešose vietose, pav. restoranuose ar viešbučiuose, jiems galioja bendrieji reikalavimai numatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendime Nr. V-1468 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“.

Tačiau jeigu teikiama pvz. viso restorano, atskiros salės ar pan. nuomos paslauga – šie reikalavimai netaikomi, jeigu atskirti asmenų srautai.

 • PRIVALOMAS APSAUGINIŲ VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS:

      Veido kaukės nuo š. m. rugpjūčio 21 d. yra privalomos: 

 • Viešajame transporte.
 • Viešojo maitinimo įstaigose, užsakant ir laukiant maisto arba gėrimų. Veido kaukes leidžiama nusiimti valgant ir geriant.
 • Uždarose ir atvirose prekybos, įskaitant prekybos centrų patalpas, ir paslaugų teikimo vietose.
 • Kultūros, pramogų bei kituose renginiuose ir susibūrimuose, organizuojamuose tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse (kaukės neprivalomos atlikėjams).
 • Atvirose ir uždarose erdvėse vykstančių aukšto meistriškumo sporto varžybų žiūrovams.

       Išimtys:

 • Kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke (pvz., barzdos skutimas), paslaugos teikimo metu jis galės būti be jos.
 • Sporto renginių metu arba sporto klubuose sportuojantiems asmenims, pramogų parkų lankytojams.
 • Visais atvejais apsauginių veido kaukių leidžiama nedėvėti kurčnebyliams ir kitiems neįgaliesiems, tačiau jiems rekomenduojama užsidėti veido skydelius.

VIEŠŲJŲ IR ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ RIBOJIMAI:

 • Švietimo veikla:

  • Neribojama, jei užtikrinamos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos:

   • dezinfekcija;

   • rankų higiena (plovimas ir/ar dezinfekcija);

   • draudimas darbuotojams dirbti turint simptomų arba jei paskirta izoliacija.

  • Tęsiamos nuotoliniu būdu, jei nustatytų sąlygų užtikrinti neįmanoma.

 • Socialinės paslaugos:

  • dezinfekcija;

  • rankų higiena (plovimas ir/ar dezinfekcija);

  • draudimas darbuotojams dirbti turint simptomų arba jei paskirta izoliacija;

  • rekomenduojamas asmens apsaugos priemonių naudojimas.

 

 • Sveikatos priežiūra:

  • paslaugų atnaujinimo planas;

  • lankytojų srautų valdymas įstaigos vadovo nustatyta tvarka;

  • nuotolinių paslaugų teikimas gydytojo ir paciento bendru sutarimu;

  • sustiprinta infekcijų kontrolė;

  • aprūpinimas asmens apsaugos priemonėmis ir jų naudojimas;

  • testavimo strategija.

 

Svarbiausią informaciją dėl koronaviruso rasite www.koronastop.lt. 

Svarbiausią informaciją dėl koronaviruso rasite www.koronastop.lt.