2020 metai

LVRA metinis -ataskaitinis susirinkimas nukeliamas

2020 03 03

Ryšium su Lietuvoje paskelbta ekstremalia situacija, planuotas 2020m. balandžio 2d. LVRA narių metinis-ataskaitinis susirinkimas yra nukeliamas.