Mokymai

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ siūlo Jūsų darbuotojams mokytis pagal profesines BTEC mokymo programas ir įgyti tarptautiniu mastu pripažįstamą kvalifikaciją

2020 07 16

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ siūlo Jūsų darbuotojams mokytis pagal profesines BTEC mokymo programas ir įgyti tarptautiniu mastu pripažįstamą kvalifikaciją.  Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ taps akredituotu Pearson kompanijos BTEC centru ir vykdys šią BTEC mokymo programą:

Svetingumo verslo organizavimas/ Hospitality (Pearson BTEC International Level 3 Diploma), iki 720 val.

Ši programa skirta viešbučių ir restoranų vadovams, padalinių vadovams, vadybininkams, viešbučių administratoriams, svetingumo verslo organizatoriams, restoranų šefams, siekiant suteikti jiems svetingumo verslo teorinių žinių ir tobulinti praktinius gebėjimus, gilinantis į svetingumo industriją, personalo valdymą, klientų aptarnavimą bei svetingumo verslo įmonės išlaidų kontrolę. 

Daugiau informacijos galima rasti šiuo adresu:

https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/btec-international-level-3.html

Siekdami sudaryti galimybes įmonėms dalyvauti BTEC programoje, planuojame pateikti paraišką pagal priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ Nr. 4 Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04. Laimėjus finansavimą, įmonėms būtų kompensuota iki 50 proc. dalyvavimo BTEC programoje sąnaudų. Norėdami dalyvauti konkurse dėl finansavimo, prašome užpildyti šią ANKETĄ iki LIEPOS 21 D (ANTRADIENIO). Jums atsakius į anketos klausimus, susisieksime su Jumis dėl programos įkainių ir galimo finansavimo. Norėdami gauti daugiau informacijos apie programą ir finansavimą, prašome kreiptis į Profesinio mokymo centrą „Žirmūnai“ atstovą:  Renata Černeckienė, 8-664 23147, renata.cerneckiene@mczirmunai.lt  .  Jei turėtumėte klausimų, mielai į juos atsakysime.

Kodėl verta rinktis BTEC tarptautinę kvalifikaciją?

BTEC profesinės kvalifikacijos yra žinomos ir pripažįstamos daugiau nei 70 pasaulio šalių, jas kasmet įgyja daugiau nei 900 000 besimokančiųjų. BTEC profesinių kvalifikacijų kūrėja ir teikėja yra Jungtinėje Karalystėje registruota ir visame pasaulyje žinoma švietimo ir leidybos  kompanija Pearson , turinti 35 000 darbuotojų daugiau nei 70 šalių. Šiuo metu ji yra didžiausia Jungtinėje Karalystėje kvalifikacijas teikianti organizacija, siūlanti akademines ir profesines kvalifikacijas, įskaitant BTEC, Edexcel ir LCCI. BTEC mokymo programos yra parengtos bendradarbiaujant švietimo ekspertams ir darbdaviams, todėl jos puikiai atspindi darbo rinkos poreikius. Jos apjungia akademines žinias ir praktinį jų taikymą bei padeda pasirengti tolimesnėms studijoms arba darbui pasirinktoje profesinėje srityje. Šių kvalifikacijų teikimui keliami ypač griežti reikalavimai: akredituoti BTEC centrai privalo turėti naujausią aukštos kokybės mokymo įrangą, tinkamas patalpas bei kvalifikuotus dėstytojus. Du kartus per metus išoriniai Pearson ekspertai atlieka BTEC centrų patikrą ir kokybės vertinimą.

BTEC International Level 3 Diploma (4 kvalifikacijų lygmuo pagal Europos Kvalifikacijų Sąrangą) yra tarptautiniu mastu pripažįstama profesinė kvalifikacija, suteikianti galimybę tęsti mokymąsi aukštojoje mokykloje arba sėkmingiau įsilieti į darbo rinką. Mokymo programų turinys atspindi šiuolaikinės darbo rinkos poreikius ir užtikrina aukštos kvalifikacijos darbuotojų rengimą. Besimokantieji įgyja ne tik reikalingų kompetencijų ir praktinių įgūdžių, bet ir tokių profesinių savybių, kurias šiuolaikiniai darbdaviai ypač vertina - darbo organizavimo, laiko planavimo, komunikavimo, komandinio darbo įgūdžių.

Mokymo programa yra sudaryta iš atskirų modulių. Norintys įgyti kvalifikaciją ir gauti tarptautinį diplomą, privalo išklausyti ir atsiskaityti už visus numatytus programos modulius. Tačiau yra galimybė rinktis atskirus modulius pagal individualius poreikius ir galimybes. Tokiu atveju, būtų išduodamas ne BTEC programos baigimo diplomas, o dalinis diplomas ar pažymėjimas apie išklausytą programos dalį:

  • BTEC Level 3 Certificate 180 val.                                     
  • BTEC Level 3 Subsidiary Diploma  360 val.                      
  • BTEC Level 3 Diploma 540 val.                                         
  • BTEC Level 3 Diploma 720 val.                                           

 

Žemiau pateikiama programos struktūra anglų ir lietuvių kalbomis:

 

Pearson BTEC International Level 3 in Hospitality. Qualification structure /

Pearson BTEC 3 tarptautinis lygis. Svetingumo programa. Kvalifikacijos struktūra

Key      Pearson Set Assignment/Pearson vertinimo užduotys      M - Mandatory Units/ privalomi moduliai       O - Optional Units/ pasirenkamieji moduliai

Unit (number and title)/ Modulis (numeris ir pavadinimas)

Unit

size

(GLH)/ valandos

Certificate

(180 GLH)/ Sertifikatas

Subsidiary

Diploma

(360 GLH)

Foundation

Diploma

(540 GLH)

Diploma

(720 GLH)/ Diplomas

1 The Hospitality Industry/ Svetingumo industrija

60

M

M

M

M

2 Environment and Sustainability in the Hospitality Industry/ Aplinka ir tvarumas svetingumo industrijoje

60

O

M

M

M

3 Customer Service Provision in Hospitality/ Klientų aptarnavimas

60

O

M

M

M

4 The Principles of Leadership and Supervision/ Lyderystė ir vadyba

60

O

O

M

M

5 Cost Control for Hospitality Supervisors/ Išlaidų kontrolė

60

O

O

O

M

6 Hospitality Business Enterprise/ Svetingumo verslo įmonė

60

O

O

O

O

7 Supervise Food Service Operations/ Maitinimo paslaugų teikimo priežiūra

60

O

O

O

O

8 Supervise Food and Beverage Service/ Maisto ir gėrimų teikimo priežiūra

60

O

O

O

O

9 Supervise Alcohol Beverage Service/ Alkoholinių gėrimų teikimo priežiūra

60

O

O

O

O

10 Supervision of Food Safety in Hospitality/ Maisto sauga

60

O

O

O

O

11 Contemporary Global Cuisine/ Šiuolaikinė pasaulio virtuvė

60

O

O

O

O

12 The Cuisine of Your Country/ Lietuviškų tradicinių nacionalinių patiekalų gaminimas

60

O

O

O

O

13 European Cuisine/ Europietiška virtuvė

60

O

O

O

O

14 Luxury Hospitality/ Prabangus svetingumas

60

O

O

O

O

15 Front Office Operations/ Registratūros operacijos

60

O

O

O

O

16 Accomodation Operations/ Apgyvendinimo operacijos

60

O

O

O

O

17 Team Development/ Komandos ugdymas

60

O

O

O

O

18 Conferencing and Banqueting/ Konferencijos ir banketai

60

O

O

O

O

19 Events in Hospitality/ Renginiai svetingumo industrijoje

60

O

O

O

O

20 Menu Development for Specialist Requirements/ Meniu kūrimas pagal specialius reikalavimus

60

O

O

O

O

21 Technology and Digital Media in Hospitality/Technologijos ir skaitmeninė media svetingumo industrijoje

60

O

O

O

O

22 Marketing for Hospitality/ Svetingumo rinkodara

60

O

O

O

O

23 Personal Selling and Promotional Skills for Hospitality/ Asmeniniai pardavimo ir reklamos įgūdžiai svetingumo industrijoje

60

O

O

O

O

24 Recruitment and Selection in Hospitality/ Įdarbinimas ir atranka svetingumo industrijoje

60

O

O

O

O

25 Employee Training in Hospitality/ Darbuotojų mokymas svetingumo industrijoje

60

O

O

O

O

26 Work-related Learning in Hospitality/ Su darbu susijęs mokymasis svetingumo industrijoje

60

O

O

O

O

27 Industry-related Project in Hospitality/ Projektai svetingumo industrijoje

60

O

O

O

O

28 Supervise Hot and Cold Non-alcoholic Beverage Service/ Karštųjų ir šaltųjų nealkoholinių gėrimų patiekimo priežiūra

60

O

O

O

O

29 Asian Cuisine/ Azijos virtuvė

60

O

O

O

O