Klasifikavimas

 

Nuo 2019m. sausio 1d. apgyvendinimo paslaugų registracijos, klasifikavimo ir priežiūros funkcijas atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. 

Prašome kreiptis 

Klasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos

Ramunė Lūžaitė

+370 5 204 1343

ramune.luzaite@vvtat.lt

Neklasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos

Elena Navickaitė-Zalieckienė

+370 5 204 1344

elena.zalieckiene@vvtat.lt

 Klasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos

Turizmo įstatymas nustato dviejų rūšių apgyvendinimo paslaugas – klasifikuojamąsias ir neklasifikuojamąsias. Klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas gali teikti apgyvendinimo paslaugų teikėjas, turintis Turizmo įstatymo 32 straipsnyje nustatyta tvarka Tarnybos išduotą galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą. Minėtas apgyvendinimo paslaugas apima:

 • viešbučio paslaugos;
 • motelio paslaugos;
 • svečių namų paslaugos;
 • kempingo paslaugos.

Pagal teikiamų paslaugų kokybę ir įvairovę klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų kokybės lygis vertinamas ir žymimas žvaigždutėmis, aukščiausias lygis – 5 žvaigždutės. Viešbučiai klasifikuojami pagal Hotelstars Union Europos klasifikavimo sistemą, o svečių namai, moteliai ir kempingai – pagal Tarnybos patvirtintą sistemą/kriterijus.

 

Patvirtintas viešbučių ir motelių klasifikavimo reikalavimų sąrašas 

Patvirtintas svečių namų klasifikavimo reikalavimų sąrašas

Patvirtintas kempingų klasifikavimo reikalavimų sąrašas

 

Neklasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos

Neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas apima:

 • apartamentų komplekso paslaugos;
 • kaimo turizmo paslaugos;
 • nakvynės ir pusryčių paslaugos;
 • nakvynės namų (angl. hostel) paslaugos;
 • poilsio namų paslaugos;
 • turistinio laivo apgyvendinimo paslaugos;
 • turistinės stovyklos paslaugos.

 

Nurodytas apgyvendinimo paslaugas pageidaujantis teikti asmuo privalo per 10 darbo dienų nuo veiklos vykdymo pradžios Tarnybai pateikti pranešimą apie neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikimą. Pranešime turi būti nurodyta: neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir kontaktiniai duomenys arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys, neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų rūšis, apgyvendinimo paslaugų objekto pavadinimas, adresas, vietos koordinatės, kontaktiniai duomenys, kambarių (aikštelių, namelių) ir vietų skaičius.

 

Pranešimą apie apgyvendinimo paslaugų teikimą Tarnybai galima pateikti elektroniniu paštu tarnyba@vvtat.lt Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus pranešime pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys), apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų buvusį pranešimą patikslinti, pateikdamas Tarnybai pasikeitusius duomenis.

Leidimas-higienos pasas

Tam tikros rūšies apgyvendinimo paslaugų teikimui būtinas leidimas-higienos pasas. Apgyvendinimo paslaugos, kurioms privalomas leidimas-higienos pasas:

 • viešbučio paslaugos;
 • motelio paslaugos;
 • svečių namų paslaugos;
 • kempingo paslaugos;
 • poilsio namų paslaugos.

 

Daugiau informacijos apie leidimo-higienos paso išdavimą galima rasti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje: https://nvsc.lrv.lt/lt/paslaugos/viesosios-ir-administracines-paslaugos/leidimo-higienos-paso-isdavimas .

Visas apgyvendinimo paslaugų rūšis gali teikti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys. Taip pat svarbu pažymėti, kad visoms apgyvendinimo paslaugoms yra taikomas 9 proc. PVM lengvatinis tarifas.

 

Aktualus klasifikuojamų ir neklasifikuojamų apgyvendinimo įstaigų sąrašas

 

1) Pirmą kartą klasifikuojant viešbutį apgyvendinimo įstaigos administracija ar įgaliotas atstovas pateikia Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijai prie Vartotojų teisių apsaugos tarnybos paraišką, kurią sudaro:

a) patvirtintos formos pranešimas apie klasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą (forma VTD-A1);
b) patvirtintos formos užpildyta viešbučio klasifikavimo anketa; svečių namų klasifikavimo anketa; kempingo klasifikavimo anketa

2) Jeigu viešbutis turi būti perklasifikuotas, pasibaigus pažymėjimo terminui:

Likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki viešbučio klasifikavimo pažymėjimo galiojimo termino pabaigos, būtina kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą su prašymu pratęsti klasifikavimo pažymėjimo galiojimo terminą. Prašymas pateikiamas laisva forma. Prie prašymo reikia pridėti ir viešbučio klasifikavimo anketą.

3) Jeigu viešbutis nori gauti aukštesnį įvertinimą/aukštesnę klasę:

Būtina kreiptis į Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisiją su prašymu suteikti viešbučiui aukštesnę klasę. Prašymas pateikiamas laisva forma. Prie prašymo reikia pridėti ir viešbučio klasifikavimo anketą.

 

Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisija sprendimą priima per 30 dienų nuo visų dokumentų gavimo.

Už klasifikavimo pažymėjimo išdavimą valstybinė rinkliava teisės aktais nenustatyta.

 
Paraiška arba prašymas pratęsti klasifikavimo pažymėjimo galiojimo terminą pateikiami Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijai per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt arba  
 
 

Klasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos

Ramunė Lūžaitė

+370 5 204 1343

ramune.luzaite@vvtat.lt

Neklasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos

Elena Navickaitė-Zalieckienė

+370 5 204 1344

elena.zalieckiene@vvtat.lt

 

Taip pat primename apie prievolę apgyvendinimo paslaugų teikėjams pildyti laisvos formos registracijos korteles, registruojant kiekvieną atvykusį turistą (valstybių narių ir kitų valstybių piliečius). Registracijos kortelėse privalo būti šį informacija: vardas, pavardė, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, apgyvendinamo asmens pilietybė bei valstybė, išdavusi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamosios vietos adresas, atvykimo į apgyvendinimo įstaigą data, išvykimo iš apgyvendinimo įstaigos data, kartu atvykusio sutuoktinio ir (ar) nepilnamečio vaiko (-ų) vardai ir pavardės.

Jeigu turistai atvyksta su grupės vadovu, tai kortelėje turi būti tik grupės vadovo išsami informacija, kaip nurodyta aukščiau, o grupės sąrašas tiesiog turi būti pridėtas, kuriame pateikiama visų kelionės grupės narių vardai, pavardės ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeriai.

 

Šias korteles privaloma saugoti 5 metus.